fbpx

Upplýsingar um tryggingar íþróttamanna/iðkenda

Kópavogsbær og Vátryggingafélag Íslands, VÍS gerður á árinu 2006 með sér tímamótasamning sem felur í sér að VÍS slysatryggir sjálfkrafa öll börn undir 18 ára aldri sem stunda íþróttir eða aðra skipulagða félagsstarfsemi í Kópavogi.

Samkomulag Kópavogsbæjar og VÍS felur í sér að öll börn undir 18 ára aldri sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi eða annarri skipulagðri félagsstarfsemi í Kópavogi eru slysatryggð. Vátryggingin tekur til skipulagðrar starfsemi þess félags sem getið er um í vátryggingarskírteini auk ferða til og frá heimili vegna starfseminnar, t.d. íþróttaæfinga, og ferða innanlands á vegum viðkomandi félaga, t.d. keppnisferða.

VÍS mun greiða bætur vegna slyss sem vátryggður einstaklingur verður fyrir og gildir þá einu hvernig slysið ber að eða hver á sök á því eða hvort slysið verður við nám eða leik. Forsendur bótanna eru andlát, varanleg læknisfræðileg örorka og kostnaður vegna slyss, t.d. tannbrots. Með kostnaði er þó eingöngu átt við þann kostnað sem ekki fæst endurgreiddur hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Vátryggingartaka, íþrótta- eða tómstundafélagi í Kópavogi, er gert að halda skrá yfir vátryggð börn sem falla undir vátrygginguna.

Við hvetjum foreldra og forráðamenn barna og unglinga til að kynna sér þennan samning og vátryggingarskírteini og skilmála þessarar tryggingar. ÍSÍ greiðir hins vegar bætur til iðkenda 16 ára og eldri skv. reglugerð um greiðslu bóta vegna íþróttaslysa.
Nánar má lesa um skilmála VÍS með því að smella hér.

Slysatilkynning VIS

Skilmálar VIS

Iðkendur 18 ára og eldri eru ekki sérstaklega tryggðir á vegum félagsins þó þeir stundi æfingar og keppni á vegum þess. Iðkendur félagsins kunna hins vegar að eiga rétt til bóta úr íþróttaslysasjóði ÍSÍ sbr. reglugerð sambandsins um sjóðinn (http://www.isi.is) eða frá Tryggingastofnun ríkisins sbr. reglugerð Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytisins frá 2002 (http://www.tr.is).

Iðkendur eða forráðamenn þeirra bera sjálfir ábyrgð á að afla tilskilinna gagna. Nauðsynleg eyðublöð fyrir tilkynningu er hægt að nálgast á heimasíðu ÍSÍ undir Íþróttaslysasjóður.

Reglugerð ÍSÍ um greiðslu bóta vegna íþróttaslysa